El Dezenfektan İstasyonu

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu

14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON  İSTASYONU

Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler, Sağlık Ocakları, Avm’ler, Metro İstasyonları ve (Toplumsal Riskli Alanlar) Riski Minimize Eder

EL DEZENFEKTAN BROŞÜRÜ İNDİRİN

Protection of life-threatening viruses Easiest Way 

DESIGNED TO HAND OVER THE AGE OF 14, and disinfection station 

Airports, Schools, Hospitals, Health Centers, Malls, Metro Stations and (Social Risk Areas) minimizes the risk.